A harfi ile başlayan erkek isimleri - İsimler adlar bebek isimle

A Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri


   Abay Yeşil renkli bir değerli taş
   Abbas Sezgi, anlayış, dikkat
   Abdullah Sert, çatık kaşlı veya Aslan
   Abidin Allah'ın adamı- Allah'a ait olan, onun yolundan giden kişi
   Acun Dua eden / Duacı
   Adem Dünya,varlık
   Adil Allah'ın yarattığı ilk insan / Adam
   Adnan Adaletli / Hakça davranan
   Affan Eski Türk isimlerinden / İki gökyüzü, iki cennet anlamında
   Agah Kendini kötülüklerden uzak tutan
   Ahmet Bilgili / Bilen / Haberli / Uyanık
   Akad Övülmeye değer/ Beğenilmiş / Allah'a şükreden /
   Akay Soyluluk, Onurlu bir kişiliğe sahip olmak
   Akel Beyaz ay,dolunay
   Akgün Dürüst,güvenilir
   Akin Mutlu,sevinçli gün
   Akif Hızlı bir biçimde düşmana yapılan saldırı
   Akil Dünya işlerinden uzaklaşıp, ibadet için Allah'a yönelen
   Aktaç Akıllı , Rüştünü kanıtlama konumuna gelmiş , yaptıklarının farkında olan
   Aktan Beyaz taç,gelin tacı
   Alaaddin Aydınlık gece
   Aldemir Din uğruna çalışan
   Ali Ateşte kıpkırmızı hale getirilen demir Al-Demir
   Alican Yüce, yüksek, şanlı, onurlu kimse
   Alim Cana yakın, içtenlikli, candan, sıcakkanlı, girişken
   Alişan Bilim adamı, bilgin ilim bilen, ilimle uğraşan kimse
   Alkan Şanı şerefi en yüksek olan
   Alkin Kızıl kan
   Alp Sevdalı,aşık
   Alpar Kahraman,cesur,savaşçı
   Alpaslan Yiğit,cesur
   Alpay Aslan gibi cesur,savaşçı beyi
   Alper Cesur,yiğit
   Alphan Alp + Er Cesur erkek Soylu erkek anlamında
   Alptekin Yiğit,hükümdar
   Altan Alp+ Tekin Soylu prens, güvenilir ve soylu
   Altay Al + Tan Kırmızı + şafak, güneşin şafaktaki kırmızı rengi
   Altuş Yüksek orman anlamında. Orta Asya'da bir sıradağ
   Andaç Al+Tuğ Kırmızı + Tuğ değerli taşlarla süslü tuğ
   Anil Armağan,hediye
   Aral Ölçülü davranan, hoşa giden kimse
   Aras Takımada,sıradağlar.
   Arcan Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı
   Arda Saf,temiz
   Arel Halef, ardından gelen
   Argün Temiz,dürüst
   Arikan Temiz gün, günlük güneşlik, yaşama sevinci veren gün
   Arin Temiz soy
   Arif Temiz,saf - Alın
   Arkan Anlayışlı,tanınmış,meşhur,bilgi sahibi
   Armaşan Temiz kandan gelen - Üstün,galip
   Arman Hediye,ödül
   Arslan Hasret,özlem - Sıkıntı
   Artaç Yırtıcı,güçlü,yiğit
   Asim Ar+ Taç  Utanma duygusunu baş tacı eden
   Asil Temiz, namuslu, sağlam karakterli
   Aslan Soylu, soylu bir aileden gelen,seçkin insan
   Asrin Türklerin, güçlü insan tanımlarında genellikle seçtikleri ormanlar kralı
   Asutai Bu asıra ait, bu devire uygun
   Aşkin Hırçın tay
   Ata Benzerlerinden daha üstün - Coşkun
   Atabek Baba, ced, Ecdat, Büyükbaba, Bilge
   Atabey Şehzade eğitmeni - Devlet yetkilisi
   Atacan Selçuklularda şehzadeleri eğitmekle görevli kişilere verilen ünvan
   Atahan Hoşgörülü,babacan
   Atak Han soyundan gelen, soylu yiğit
   Atakan Canlı,girişken-Cömert-Nişancı
   Atalay Atasının kanını taşıyan, atasının kanından gelen gücü barındıran
   Ataman Ünlü,şöhretli
   Atanur Ata kişi,önder
   Atasoy Atasından aldığı nuru taşıyan
   Atay Ataların soyundan gelen
   Ateş Herkesçe bilinen, tanınmış, ünlü
   Atif Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması
   Atil Eğilimli, birine şefkatle eğilen, sevgi duyan / Bir şeye yönlendirilen
   Atilay İleri hamle yap, anlamında Atıl, atılmak
   Atilgan Kolaylıkla ileri atılabilen, cesur kimse
   Atinç Engelleri aşan - Korkusu olmayan
   Atilla Atılgan / Atak
   Atlihan Hunların Tanrının Kırbacı" denilen büyük hükümdarı"
   Avni At + Han kelimelerinden, İyi ata binen yiğit Han
   Aybar Yardım etmek, yardımda bulunmak, yardımla ilgili
   Aybars Gösterişli,heybetli
   Ayberk Ay ve Pars kelimelerinden, Ay gibi güzel, pars gibi yırtıcı
   Aydemir Sağlam kişilik- Ayın parlaklığı
   Aydın Ay gibi ışıklı,temiz,demir gibi güçlü
   Aygün Beyni çağdaş düşüncelerle aydıınlanmış, bilgili kişi
   Ayhan Ay gibi parlak ve ışıklı güzel gün
   Aykan Ay gibi güzel yüzlü hakan Ay +Han
   Aykut Kanı ay gibi parlak ve temiz Ay Kanlı
   Aytaç Kutlu ay, armağan, ödül
   Aytek Başında ay gibi ışıklı taç bulunan Ay + Taç
   Aytekin Ay gibi
   Aytunç Tek ay, uğur getiren ay
   Ayyüce Ay gibi güzel,tunç kadar sağlam
   Azer Ay gibi aydınlık nurlu ve yüce olan er
   Azim Azerbaycan kelimesinin kökü olan Azer'den..
   Aziz Bir şeyler yapmak için kararlı kişi, Azmeden, Azimli
   Azmi Onur sahibi yüce, Saygıdeğer, Manevi gücü çok üstün

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !